donderdag 25 september 2014

Waarom ik niet vaccineerWaarom ik niet vaccineer:

Allereerst geef ik borstvoeding, wat ervoor zorgt dat mijn kind de eerste 9 maanden van haar leven (mits zij de gehele periode of langer borstvoeding krijgt) profiteert van de antistoffen die ik zelf heb opgebouwd. Na die 9 maanden gaat zij op haar eigen immuunsysteem over.

Het immuunsysteem van een kind is pas met 2 jaar volgroeid. Om het goed op te laten bouwen wil ik het zo min mogelijk verstoren met stoffen die niet van nature in het menselijk lichaam horen. Dit zijn bijvoorbeeld de hulpstoffen, bijstoffen en conserveermiddelen (zoals aluminium, kwik en restjes antibiotica).

Ook wil ik het immuunsysteem niet aanvallen met meerdere ziektekiemen in één keer (vaccins komen soms met wel 12 ziektes in één keer). Ook de manier waarop de ziektes gekweekt worden zijn voor mij een reden om dit niet in mijn kind geïnjecteerd te krijgen. Er wordt namelijk gekweekt op kippenembryocellen en “WI-38 humane diploïde longfibroblasten”, wat prachtige woorden zijn voor geaborteerd foetaal menselijke longweefsel. Staat ook gewoon in de bijsluiter (die je er dus niet bijkrijgt, maar zelf moet opzoeken of om vragen. Zie hier: http://www.lareb.nl/getdoc/0c1686b7-d36f-4e4b-ac45-b223d637161d/Bijsluiters-meest-gebruikte-vaccins)

De wijze waarop de ziektes via een vaccinatie het lichaam binnenkomen is ook verre van natuurlijk. Wanneer een kindje een van de kinderziektes oploopt op natuurlijke wijze, wordt dit door de slijmvliezen opgenomen en zo het lichaam in gebracht. Via druppels (bij hoesten, niesen, etc.) en speeksel (op voorwerpen die in de mond worden genomen) komt het bij een kindje terecht. De ziekte komt dus heel langzaam het lichaam in, waardoor er gelijk vanaf de eerste ziektekiem gewerkt kan worden aan antistoffen.
Bij een vaccinatie worden meerdere ziekten direct in de bloedbaan ingespoten, via een spier (arm of been), zodat het nog eens extra snel wordt opgenomen. Deze aanval van het immuunsysteem is dus veel zwaarder en directer dan via slijmvliezen. Het immuunsysteem staat dan 1-0 achter ten opzichte van de ziektes die ingespoten worden.

De bescherming en de mate van immuniteit is ook niet wat er van wordt verwacht:
DTP (difterie, tetanus en polio) heeft een bescherming van 10-15 jaar per vaccinatie (laatste vaccinatie met 9 jaar, dus iedereen van 19-24 jaar en ouder is niet meer beschermd).
Meningokokken heeft een bescherming van 3 jaar per vaccinatie (laatste vaccinatie met 14 maanden, dus een kind van 4 jaar en 2 maanden is niet meer beschermd).
Hepatitis B beschermt na 3 vaccinaties levenslang (wordt 4 keer gegeven in het Rijks Vaccinatie Programma met 2, 3, 4 en 11 maanden). Hepatitis B kan behalve via seksueel contact ook worden overgebracht door bloedtransfusies met geïnfecteerd bloed, tijdens de bevalling van moeder op kind, door prikverwondingen of gemeenschappelijk gebruik van naalden. In Nederland komt hepatitis B relatief weinig voor. Wel is gebleken dat het virus in bepaalde groepen van de bevolking vaker voorkomt dan gemiddeld en dat bepaalde groepen vanwege hun (seksuele) gedrag een groter risico lopen het virus op te lopen. Die groepen zijn mannen die seks hebben met andere mannen en sekswerkers. Op (onder andere) Hepatitis B wordt de moeder getest tijdens de zwangerschap door middel van een bloedtest. Mijn mening: een moeder wordt getest, heeft geen HepB en kan dit dus niet op haar kind overbrengen. Een kind heeft geen seks, gebruikt geen gemeenschappelijke naalden en kan geen prikverwondingen oplopen (zoals hier bedoeld: door drugsgebruik). Bloed dat gebruikt gaat worden voor bloedtransfusies wordt zorgvuldig getest alvorens dit gebruikt gaat worden (ik ben zelf bloeddonor), dus de kans dat dit toch besmet is met HepB is nihil.
Pneumokokken: beschermt 5 jaar per vaccinatie (laatste vaccinatie met 11 maanden, dus met ongeveer 6 jaar niet meer beschermd).
Kinkhoest (onderdeel van DKTP): beschermt niet levenslang. Een gevaccineerde kan alsnog kinkhoest krijgen, net als iemand die al eens kinkhoest heeft gehad. Bij zowel wel- als niet-gevaccineerden verloopt de kinkhoest heftig en kan erg lang aanhouden.
Bof, Mazelen en Rode Hond (de BMR-vaccinatie) beschermt bij 95% van de mensen levenslang. (ik zelf heb vermoedelijk de Bof gehad als kind, terwijl ik ervoor gevaccineerd ben).
Bronnen:

Kinderziektes zijn voor kinderen veel beter en met minder complicaties door te maken dan voor volwassenen. Kinkhoest is vooral voor baby’s gevaarlijk, omdat zij nog niet goed kunnen hoesten. Verder blijft het vervelend om ziek te zijn of je kind ziek te zien, maar met veel van de kinderziektes is het zo dat wanneer deze op natuurlijke wijze is doorgemaakt, er wel levenslange immuniteit is, in tegenstelling tot wanneer er  gevaccineerd wordt.

En verder: uiteraard kunnen de kinderziektes ernstige complicaties hebben, welke in sommige gevallen kunnen lijden tot de dood. Echter zijn de ernstige complicaties uiterst zeldzaam en vaak van toepassing op een vergevorderde ziekte en bij kinderen die om wat voor reden dan ook al een erg verzwakt immuunsysteem hadden. Natuurlijk wil ik niet dat mijn kind 1 van de 10.000.000 is die er toch aan overlijdt, maar nog minder graag wil ik dat mijn kind vaccinatieschade overhoudt aan vaccineren (welke kans vele malen groter is dan overlijden aan een kinderziekte in ons hygiënisch, medisch goed ontwikkeld, welvarend land).

Kudde immuniteit is iets wat vaak gebruikt wordt om het belang van vaccineren te benadrukken. Echter is nooit bewezen dat kudde immuniteit daadwerkelijk bestaat. Het klinkt enigszins logisch: je denkt een grote groep te beschermen, dan is het ‘veilig’ voor de onbeschermden in zo’n grote groep. Maar wanneer iemand geïnjecteerd wordt met een ziekte (en daar ook nog eens op reageert met koorts, huilerig, hangerig, etc.: dus de ziekte doet z’n werk en vermenigvuldigt zich), kan hij/zij deze ziekte overbrengen. Dus ook op baby’s jonger dan 6-9 weken, die nog niet ingeënt zijn (en dan nog worden zij niet voor alles ingeënt en zijn zij nog lang niet beschermd, als je erin gelooft, na de eerste vaccinatie), op mensen ouder dan 19-24 jaar en ongevaccineerden. Overigens ook op wel gevaccineerde kinderen/jongeren, want ook zij kunnen nog ziek worden, maar in mindere mate. En het is niet tegen te houden dat een buitenlander die om wat voor reden dan ook naar Nederland komt en een ziekte bij zich draagt, die hij/zij die niet overdraagt op een Nederlander, die het weer verspreidt onder zijn landgenoten (gevaccineerd, ongevaccineerd, nog niet gevaccineerd en niet meer beschermd).


Wat ik nog mee wil geven:
Iedereen maakt zijn of haar eigen keuze. En alles is de beste keuze, zo lang je maar bewust hebt gekozen, achter je keuze staat en kunt leven met de eventuele gevolgen van je keuze. Iedere ouder wil het allerbeste voor zijn/haar kind!!

Vaccinatieschema:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten